Privacy Policy - ZinnGeld


ZinnGeld acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. CY Online B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 1 nov 2021.

Vastleggen persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kan je zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die je zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat je zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vind je welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren.

Registratie

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website dien je zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door jouw verstrekte persoonsgegevens, zoals je naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum en andere door jouw opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen, zodat je optimaal gebruik kunt maken van onze dienst, zodat wij je mailings kunnen toesturen, zodat wij uitbetalingen kunnen uitvoeren en zodat wij, indien nodig, met jou in contact kunnen treden in het kader van de dienst.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Je gebruikersnaam (welke gelijk is aan je e-mailadres) is gekoppeld aan een door jou gekozen wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende veilig wachtwoord en voor het zorgvuldig omgaan met dit wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van deze inloggegevens. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of ons op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je zich registreert of inlogt.

E-mail

Indien je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als je zich registreert via onze website ontvang je per e-mail mailings van ons. Door het lezen van deze e-mails en/of het ingaan op aanbiedingen die in deze e-mails genoemd staan kan je zinns verdienen (zie verder onze Gebruiksvoorwaarden). Door je te registeren geef je ons toestemming je dergelijke e-mails toe te sturen, omdat het ontvangen van mailings onderdeel uitmaakt van de overeenkomst die je met ons sluit. Indien je geen mailings meer van ons wilt ontvangen kan je te allen tijde je account verwijderen.

Je e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die je met ons gesloten heeft of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens bovendien overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Diensten van Google

Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kan het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van het website beperken.

Websites van derden

Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Ook kan je in sommige gevallen Zinns verdienen door in te gaan op aanbiedingen van derden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden of aan wie je persoonsgegevens verstrekt om in te gaan op een bepaald aanbod. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan je contact opnemen.

Per post aan:

       CY Online B.V.     
       H.o.d.n. ZinnGeld 
       Slenkstraat 201-7
       1441 MN Purmerend

        KvK-nummer: 69861102